diatala.org

info om lån

Forbrukslån med høy lånegrense og betydningen av dette

Forbrukslån stiller ikke samme krav til sikkerhet som et vanlig boliglån eller annet lån som man tar i banken. Noen krav har ofte långiveren, som at man er i fast jobb, har en minimum årsinntekt eller lignende. Men noen av långiverne har ikke så mange krav. Er man ansatt i Forsvaret, kan man lese mer om sine muligheter på fp.no som gir en god informasjon om ulike lån.

De fleste låner penger til bolig eller noe annet man ønsker å kjøpe. Da stiller man sikkerhet for lånet, ved at banken for eksempel tar pant i boligen. Forbrukslån derimot krever ikke sikkerhet. Men forbrukslån har som regel langt høyere lånerente enn andre typer lån. Lånet kan brukes til det man selv ønsker, og mange tar opp forbrukslån når uforutsette ting oppstår.

Høye forbrukslån

Hvis man har behov for mye penger uten å stille sikkerhet, kan forbrukslån være en løsning. Men det stilles noen krav, og man må regne med å ha en grei årsinntekt får å få låne opp mot 300 000 kroner. Man må regne med en rente på omtrent 15 % hvis man tar opp forbrukslån, men har man god kontroll og en nedbetalingsplan kan det være en grei løsning.

Har man betalingsanmerkninger er ikke forbrukslån nødvendigvis en god løsning, og kan være vanskelig å få innvilget. Grunnen er at betalingsanmerkninger gir et signal på at man ikke har betalt gjelden sin tidligere, og når långiver ikke har sikkerhet for lånet blir risikoen for stor. En betalingsanmerkning har man så lenge man skylder penger, og når man har gjort opp for seg, kan man søke på nytt om forbrukslån.

Best med rask tilbakebetaling

Forbrukslån hører vi stadig om gjennom reklame både på nett og i tradisjonelle medier. Det er mye fokus på at man må ha kontroll på økonomien sin for å ta opp et forbrukslån. Klarer man ikke å betjene gjelden, vil den etter hvert øke, og bli et større problem for låntakeren. Renten på forbrukslån er høy. Det er derfor lurt å betale ned lånet så fort som mulig.

Forbrukslån kan løse en akutt økonomisk utfordring, eller gi en ekstra penger til et prosjekt man ønsker å gjennomføre. Som et eksempel kan vi nevne at mange tar opp forbrukslån når de skal pusse opp. Dette er ikke et lån man bør bruke på vanlig forbruk. Det er mange som tilbyr forbrukslån, så man bør sjekke med flere slik at man får de beste betingelsene.

Lån på over en halv million

Det finnes flere långivere som kan tilby lån opptil seks hundre tusen kroner uten krav om sikkerhet, men det stilles som regel en del krav til de som ønsker å låne så mye penger. Den som yter lånet, foretar en grundig kredittsjekk og tar en gjennomgang av låntakers økonomi. Resultatet av dette legger grunnlag for hvor mye man kan få i lån uten sikkerhet.

Hvis man skal søke om mye penger, kan det være lurt å ha med en medlåntaker i lånesøknaden. Långiver vil kunne innvilge lånet enklere hvis det er to personer som er ansvarlig for lånet. Det er viktig at den som tar opp lånet, klarer å betjene det. Forbrukslån på 500 000 kroner, som betales ned over 5 år med 13,05 % effektiv rente, vil koste 679 024 kroner totalt.

Refinansiere med forbrukslån

Har man flere dyre forbrukslån eller kredittkortgjeld, kan man refinansiere denne gjelden til et lån. Det er flere som tilbyr refinansiering med nytt forbrukslån slik at man får samlet all gjelden et sted, og får bedre kontroll over gjeldssituasjonen. Man får på denne måten en aktør å forholde seg til, og det gjør også at det blir færre gebyrer. Man kan også avtale en lenger nedbetalingstid.

Man kan også avtale en lengre nedbetalingstid. I praksis betyr det at man tar opp et nytt lån for å betale ned gammel gjeld. Man bør da sørge for at man får bedre betingelser for det nye lånet, enn det man hadde tidligere. Noen aktører tilbyr refinansiering selv om man har betalingsanmerkning, men man stiller da andre krav. Målet er å få lavere månedlige kostnader og kontroll over gjelden.

Nye krav

  • Forbrukslån på opptil 600 000 kr
  • Krever ikke sikkerhet

Finanstilsynet innførte i 2017 nye retningslinjer for forbrukslån. Dette var for å sikre en mer forsvarlig utlånspraksis. Et mål var å redusere antall låntakere som fikk lån som var høyere enn det de klarte å betjene. Markedet for forbrukslån er stort i Norge, og en del av aktørene har fått kritikk for aggressiv markedsføring. Antallet personer som misligholdt sin forbrukslån-gjeld økte, og ønsket mer kontroll over dette.

Hva man må vurdere når man søker om lån

Enten man trenger penger til å betale tannlegeregningen eller ønsker å finansiere sydenturen, er forbrukslån en populær og gunstig lånetype. En av grunnene til at dette er blitt så populært, er at det ikke stilles krav til sikkerhet. På den måten trenger man ikke å pantsette bolig og eiendom for å få utbetalt lånet. Klikker man seg inn på abcnyheter, kan man lese nyheter om både finans og privatøkonomi som gir mye nyttig informasjon.

Å søke om forbrukslån er i de fleste tilfeller en rask og enkel prosess, og man kan enkelt søke over nett om man ikke ønsker å møte opp personlig i banken. Man blir automatisk kredittsjekket når man sender inn lånesøknaden sin, og basert på den vil man få et raskt svar. Er svaret positivt, kan man lese gjennom lånedokumentene i ro og mak hjemme hos seg selv. Dette bidrar til en meget positiv låneopplevelse.

Se på den effektive renten

Det er lett å bli forvirret av alt snakket om renter og avansert tekst i lånedokumentene, derfor er det viktig at man legger merke til de tingene som vil ha mye å si når man skal tilbakebetale lånet. Mange banker lokker med fristende lånetilbud hvor de kun har oppgitt den nominelle renten, og da kan man ofte trå feil. Når man sammenligner ulike lånetilbud, burde man først og fremst fokusere på den effektive renten.

Den effektive renten er den renten man til sammen må betale på lånet sitt. Denne blir som oftest oppgitt i rente per år. Hvis den er oppgitt i rente per måned, kan man enkelt plusse på tallet tolv for å se den årlige renten man må betale. Når banker lokker med en lav nominell rente, vil det i noen tilfeller bety at den effektive renten er veldig høy om man sammenlikner med banker som har høy nominell rente.

Betjeningsevne

Før man begynner prosessen med å søke om forbrukslån, er det veldig lurt å sette opp et budsjett for å se om man virkelig har råd til å betjene lånet man ønsker. Om man ikke er trygg på om man klarer å betale det månedlige beløpet av gjelden sin, bør man naturlig nok vente til man er i en bedre økonomisk situasjon. Man må også ta med i vurderingen hvor lang tid man har tenkt å betale ned på lånet.

Når man søker om lån, foretas det en kredittvurdering. Dette styrer utfallet på lånesøknaden, og det er viktig at man har fast inntekt å vise til før man i det hele tatt vurderer å søke om forbrukslån. En stabil jobbsituasjon er også veldig positivt for banken. Når man regner på de månedlige kostnadene, er det viktig å regne med rentene på lånet. Husk at man da må ta med den effektive renten i beregningen.

Rydd opp i gammel gjeld

Om man allerede har en god del gjeld, bør man vurdere å rydde opp i den før man skaffer seg enda mer gjeld. Det er fort gjort at man havner i en situasjon der man ikke klarer å betjene alle lånene sine, og da kan man raskt havne i et økonomisk uføre. Man kan enkelt klikke seg inn i gjeldsregisteret for å se hvor mye gjeld som er registrert, slik at man lettere kan vurdere sin situasjon.

Det er verdt å huske på at kredittkortgjeld også blir regnet med i den totale gjelden. Har man mange kredittkort som står ubrukt, vil det være lurt å få disse slettet om man fortsatt ikke betaler ned på dem. Har man inkassosaker eller betalingsanmerkninger på seg, er man nødt til å betale ut disse før man har muligheten til å få et positivt svar på lånesøknaden. Små grep kan ha mye å si for hvilken kredittscore man har.

Bruk en låneagent

En låneagent er et firma som har spesialisert seg på å finne det aller beste tilbudet til lånesøkere. Man fyller enkelt inn søknaden sin, og så blir den sendt til en stor rekke banker. På den måten har man muligheten til å motta en rekke forskjellige tilbud, og gjøre en nøye vurdering av hvilket lånetilbud som er mest gunstig. En stor fordel med dette er at tjenesten er helt gratis, og man får raskt svar.

Låneagentene samarbeider med banker som gir gode lånebetingelser, men rentene som er oppgitt vil kun være et eksempel. Renten blir alltid satt individuelt, basert på kredittvurderingen som blir tatt. Har man en lav kredittscore, risikerer man å få en høyere rente enn om man hadde hatt en høy score. Dette er fordi man da utgjør en større risiko for banken. Låneagenten vil også forsikre seg om at banken følger opp forpliktelsene i tilbudet de har sendt ut.

Fleksibelt forbrukslån

  • Velg gjerne en rask nedbetalingstid
  • Unngå betalingsfrie måneder

I dag finnes det også såkalte fleksible forbrukslån på markedet. Disse gir et større slingringsmonn når det kommer til nedbetaling av lånet, og man har muligheten til å tilpasse betalingen etter å ha vurdert økonomien sin fra måned til måned. Det er likevel lurt å betale ned lånet så raskt man klarer, selv om fristelsen til å tilbakebetale sakte er stor. Man må gjøre en nøye vurdering av hvilken lånetype som passer best.

Slik får man lån med gode vilkår

Dagens låntakere har aldri hatt flere långivere å velge mellom enn i dag. Utallige aktører kjemper om kundene, og prøver å friste med lukrative tilbud. Samtidig er det ikke alle søkere som blir tilbudt de beste lånene; enkelte får ikke lån i det hele tatt. Kravene for å få innvilget lån har i regi av Finanstilsynet blitt strengere med tiden, for å få bukt med mislighold. Trenger man lån til bil, bolig eller kjøretøy, kan man godt sjekke ut Selbusparebank.

Når det gjelder forbrukslån, gjelder det å se hva som finnes på markedet. Siden forbrukslån er såpass dyre, og en del således ender opp med å misligholde denne typen lån, gjelder det å finne det beste. Derfor skal man sende søknader til ulike banker for å sammenligne tilbudene man mottar. Hvor gode tilbud man får, avhenger av hvor godt inntrykk man gir av seg selv til den enkelte långiver. Kravene som stilles til søkere, er ofte strenge.

Långivers krav

Det sier seg selv at jo høyere årslønn man har, desto bedre kommer man ut av en kredittsjekk. Minimumskrav til årslønn varierer, men ofte er det snakk om 200 000 kroner brutto. De aller fleste banker nekter å gi forbrukslån til søkere med betalingsanmerkninger. Har man uansett betalingsanmerkninger, bør man vurdere hvorvidt det er smart å ta opp forbrukslån i det hele tatt. Lånet skal tross alt betales tilbake så fort som mulig.

Arbeider man som selvstendig næringsdrivende, bør man ha levert lignet inntekt i minst tre år for å få lån. Som utlending bør man merke seg at det ofte stilles krav til minst to år som norsk statsborger, ofte tre år sammenhengende. Hos noen banker holder det imidlertid med å være registrert i Folkeregisteret. Den vanligste aldersgrensen er 23 år, men det finnes også 18- og 25-års aldersgrenser. Alder kan påvirke hvor gode vilkår man får.

Finanstilsynets krav

Myndighetene stiller også krav til innvilgning av forbrukslån. De seneste forskriftene har gjeldt siden februar 2019. Banker skal nå stressteste søkere. Man skal i teorien kunne tåle en renteøkning på 5 %. Søkerens gjeldsbelastning skal i tillegg ikke være høyere enn fem ganger søkers bruttoinntekt. Dette gjelder for alle typer lån, også den disponible kredittrammen man har på eventuelle kredittkort. Helst skal lån nedbetales innen fem år, men rammekreditter skal omgjøres til nedbetalingslån.

Dersom forbrukslånet skal brukes til refinansiering, gjelder 15 år. Dette forutsetter imidlertid at de eksisterende gjeldsforpliktelsene har samme nedbetalingstiden. Målet med de forholdsvis strenge kravene er å forhindre mislighold. Dessverre er mislighold et vedvarende problem blant norske låntakere. NRK kunne i slutten av 2019 opplyse om at rundt 30 000 nordmenn har én million kroner i forbrukslån. Mange sliter med nedbetalingen, noe som kan unngås med sterk nok betalingsvilje og evne til å ta forholdsregler.

Sammenligne tilbud

Noe av det viktigste man kan gjøre for å ende opp med et gunstig lån, er å sammenligne tilbud. Det er en stor fordel å benytte seg av låneformidlere for å få sendt søknader til så mange långivere som mulig. Låneformidlere er tredjeparter som samarbeider med et visst antall banker. Benytter man seg av én eller flere av disse, kan man ved hjelp av en enkelt søknad få raske svar fra flere forskjellige aktører.

Da får man oversikt over hvor godt de ulike långiverne kredittvurderer en. Har man på forhånd gjort det man kan for å vise seg som en dyktig betaler, kan man ende opp med mange gode tilbud å velge mellom. Å sende søknader er på ingen måte forpliktende. Mange banker kredittvurderer en automatisk, slik at man får svar med en gang. Man skal dog vente med å takke ja til man har forvisset seg om at man har valgt det beste.

Den beryktede renten

Renten er høy ved forbrukslån. Det stilles tross alt ikke sikkerhet ved denne typen lån; derfor velger bankene å skru opp renten. Effektiv rente varierer mellom 6,9 % og 40 % per år, og gjennomsnittet er på rundt 12–13 %. Med effektiv rente menes lånets totale kostnad, altså den man ender opp med å betale. Denne inkluderer nominell rente, pluss forskjellige gebyrer. Effektiv rente er dessuten individuell, og vil fastsettes etter kredittsjekken er unnagjort.

Det er viktig ikke å forveksle effektiv og nominell rente. Den nominelle renten betegner kun långivers grunnrente, og det er ofte denne som blir markedsført. Dessverre er den misvisende, og en del lavere enn renten man faktisk skal betale. Derfor er det ytterst viktig at man ser på den effektive renten, som man har krav på å få oppgitt. Det siste man ønsker seg er at renten blir høyere enn først antatt.

Oppsummering – forbrukslån med gode vilkår

  • Et billig forbrukslån er et man nedbetaler raskt
  • Selv når man får svar raskt, bør man vente med å takke ja

Långivere stiller ulike krav til søkere, og myndighetene regulerer dessuten hvordan långiverne får operere. En tommelfingerregel sier at jo bedre økonomi man har, og jo mer betalingsdyktig man viser seg, desto bedre lånevilkår vil man få. Renten er høy ved forbrukslån, noe som dessverre gjør at en del misligholder. Er man flink og orienterer seg om effektiv rente før man takker ja, bør man være i stand til nedbetale hvis man har nok til overs hver måned.

Dette bruker nordmenn lånet på!

Det har aldri vært flere långivere å velge mellom enn i dag, og konkurransen bankene imellom er hard. Aktører som DNB – som kan besøkes på www.dnb.no – er kjent for å innvilge gunstige lån som passer den enkeltes økonomi, hvilket er viktig for at man som låntaker best mulig skal kunne håndtere et lån. Forbrukslån er populære ikke bare fordi det ikke stilles sikkerhet i eiendom, men også fordi slike lån kan brukes til hva som helst.

Her er det kun fantasien som setter grenser, og det er heller ikke nødvendig å oppgi overfor långiver hva man skal bruke lånet til. En klassiker er oppussing; Norge er faktisk det landet hvor det hyppigst tas opp lån til oppussing av hjem i hele Europa. Låntakere som allerede har boliglån velger gjerne å øke boliglånet for å få råd til å pusse opp. Andre tar opp forbrukslån og baker så lånet inn i boliglånet senere.

Lån til rent forbruk

Mange tar opp forbrukslån fordi de mangler kapital til en ferietur. Å la seg friste til å gjøre dette er enkelt, særlig i kalde og melankolske vintermåneder hvor man lengter seg til sol og varme. Her må man imidlertid tenke seg om to ganger først. Har man god økonomisk teft kan det gå bra, men en sydentur er alt annet enn en investering. Særlig om man går for smålån her, må man være obs på den skyhøye renten.

Litt ekstra å rutte med kommer godt med på Gran Canaria eller cruise i Karibia, men å nedbetale blir fort en langtekkelig affære. For øvrig skal man være forsiktig med å låne til rent forbruk. Å låne penger til bil eller oppussing kan ses på som en investering. Å ha bil er essensielt for mange, og et fint innredet hjem er lettere å selge når det en dag skal flyttes ut av.

Refinansiering

Det har lenge vært populært å låne til refinansiering. På den måten får man bedre oversikt over egen økonomi og gjeldssituasjon. Refinansiering betyr å ta opp et lån man bruker til å nedbetale all eksisterende gjeld, slik at man ender opp med kun ett lån å betale på. Da slipper man å forholde seg til flere rentesatser, i tillegg til at det blir færre gebyrer å betale. Alt blir mer oversiktlig med refinansiering.

Målet er altså at det ene nye lånet skal ha gunstigere betingelser. Mange velger å bake gjelden sin inn i boliglånet. Det skal imidlertid nevnes at gjelden likevel kan bli dyr i lengden, fordi den da strekkes over boliglånets nedbetalingstid. Derfor velger mange å refinansiere gjennom usikrede lån i stedet. Da holdes det nye lånet adskilt fra boliglånet, slik at det kan nedbetales raskere. Her er det ofte vanlig å be om avdragsfrihet på boliglånet.

Lån til bil

Å låne til bilkjøp er også en klassiker blant nordmenn. Nå til dags er det dessuten ofte snakk om miljøvennlige og rimelige el-biler. Dieselbiler blir i større grad stemplet som lite klimavennlige, og nordmenn flokker seg til bilforhandlerne etter lån har blitt innvilget. Her lurer mange på om det er best å søke om billån eller forbrukslån. Her gjelder det å forhøre seg med ulike banker, sammenligne og finne de gunstigste vilkår, se bla. billigeforbrukslån.

Som med andre lån er lavest mulig rente og lavest mulige gebyrer første prioritet. Uansett topper bilkjøp listen over det nordmenn bruker forbrukslån til. Ved billån stilles bilen som sikkerhet til banken. Her kan banken tvangsselge bilen ved mislighold. Det er mindre risikabelt for banken å innvilge billån, noe som kan bety lavere rente. Likevel skal man som låntaker trå varsomt selv ved billån. Er bilen man skal kjøpe forholdsvis dyr, anbefales likevel billån.

Nordmenn låner mye

Enten man tar opp billån, boliglån eller lån uten sikkerhet, gjelder det å vite man hva gjør. Norske låntakere er på gjeldstoppen i Europa. Finanstilsynet kommer med nye forskrifter i ny og ne, og særlig kommer forbrukslån under lupen. Forbrukslån skal for eksempel ikke innvilges søkere som ved en teoretisk renteøkning på fem prosentpoeng ikke lenger har tilstrekkelig midler til å tjene til livets opphold. Det foretas dessuten strenge individuelle kredittvurdering av søkere.

En kunde med samlet gjeld som overstiger fem ganger årlig bruttoinntekt, må regne med å få avslag på lån uten sikkerhet. Her tas blant annet kredittkortavtaler med i beregningen. Bankene skal innhente relevant informasjon om gjelden til aktuelle kunder, og det er færre som kommer gjennom nåløyet enn tidligere. De strenge forskriftene skal komme både låntaker og långiver til gode. Ingen er tjent med at kunder havner i gjeld de ikke klarer håndtere.

Oppsummering av nordmenns lånevaner

  • Med politisk vilje skal andelen gjeldsslaver reduseres
  • Låntakere med alltid regne med renteøkning i fremtiden

Nordmenn er ivrige låntakere, og har relativt høy gjeld i forhold til innbyggere i andre europeiske land. Derfor har myndighetene med tiden blitt nokså strenge, hvilket må kunne sies å være til alles beste. Vi låner til mest til bil, bolig, oppussing og generelt forbruk, og særlig er lån uten sikkerhet populært. For å få et så gunstig lån som mulig, gjelder det å sammenligne ulike tilbud og vise seg som betalingsdyktig.

© 2024 diatala.org

Theme by Anders NorenUp ↑